PROJEKTLIGJ “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROFESIONIT TË RREGULLUAR TË EKSPERTIT FISKAL DHE INSTITUTIN E EKSPERTËVE FISKALË”

Depozituar datë: 21/12/2016

Në procedurë

Kliko.. (Projekt Ligji)

Kliko.. (Relacioni)