Lojra Fati

  Lojrat e fatit, kazinotë dhe hipodromet

  Ligji për Lojrat e Fatit në e Republikën e Shqipërisë, përcakton kategoritë e lojërave të fatit të lejuara, kushtet, kriteret dhe procedurat që rregullojnë këtë veprimtari në Republikën e Shqipërisë, si dhe detyrat, përgjegjësitë dhe bashkëpunimin e strukturave përgjegjëse për monitorimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë në fushën e lojërave të fatit.

  Organi publik i ngarkuar me ligj për monitorimin dhe kontrollin e ligjshmërisë së funksionimit të subjekteve tatimpagues që ushtrojnë aktivitet në këtë fushë është Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojrave të Fatit, institucion në varësi të Ministrisë së Financave.

  Marë nga www.tatime.gov.al dhe www.amlf.gov.al/

   

  Historik me ndryshimet e bera ne vite
   
  • Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8701, datë 1.12.2000

             “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të ndryshuar.

  •  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

              “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, të ndryshuar.

  •  Për disa ndryshime dhe një shtesë në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

              “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, të ndryshuar.

  • Për disa ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

             “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, i ndryshuar.